KTU tritaškių konkursas

Laisvalaikio sporto renginys

KTU TRITAŠKIŲ KONKURSO NUOSTATAI

I Tikslas ir uždaviniai
1. Populiarinti krepšinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą KTU krepšinio mėgėjų tarpe, bei pritraukti kuo daugiau žiūrovų.
2. Išaiškinti taikliausią KTU studentą nuo trijų taškų atžymos.

II Vadovavimas ir vykdymas
1. Turnyrą vykdo KTU Sporto ir sveikatingumo centras. Koordinuoja vyr. teisėjas Artūras Sukovas.
2. Turnyras vykdomas 2019 m. lapkričio 6 d. KTU Chemijos sporto salėje, Radvilėnų pl. 19, Kaunas.
3. Turnyro pradžia 17:00 val.

III. Dalyviai
1. Pirmenybėse gali dalyvauti tik KTU bendruomenės nariai  – krepšinio mėgėjai.
2. Žaidėjai, turintys ar turėję 2019/2020 metų sezono LKL, NKL, RKL ar užsienio profesionalių lygų galiojančias licencijas, pirmenybėse žaisti negali.
3. Jei žaidėjas neatvyko į rungtynes, pergalė užskaitoma varžovui.

IV. Registracija
Žaidėjo laisvos formos (tekstiniame formate) paraiškoje turi būti šie duomenys:
1. Žaidėjo vardas ir pavardė
2. Pilna gimimo data (metai–mėnuo-diena)
3. Fakultetas
4. Grupė
5. Kursas
6. Kontaktai
Paraiška dalyvauti turnyre turi būti užpildyta elektroninėje formoje: https://forms.gle/qAAPNyjskN4uVrpt6. Registracija tęsis iki spalio 5 dienos. Organizatoriai pasilieka teisę pratęsti registraciją arba ją sustabdyti anksčiau laiko surinkus numatytą dalyvių skaičių.

V. Reikalavimai
1. Dalyvis privalo atitikti turnyro nuostatų reikalavimus.
2. Dalyvis privalo pasirašyti paraiškos priede „Dalyvio sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“. Dalyvis, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti krepšinio turnyre, dalyvis dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis dalyvauja turnyre, dalyvis, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad dalyvis negali dalyvauti turnyre, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą. Jei dalyvio pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti dalyviui neigiamas pasekmes ar dėl kurių dalyvis nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, dalyvis, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Dalyvio sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
3. Paraišką teikiantis dalyvis užtikrina, kad yra pasirašęs paraiškos priede „Dalyvio sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio turnyre“, Nurodytą priedą su savo parašu, paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti neribotą laiką ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.
4. Turnyro organizatoriai neatsakingi už dalyvių sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

VI. Varžybų vykdymas
1. Pasibaigus registracijai bus traukimai burtai, kokia seka bus pradėtas turnyras.
2. Turnyras vyks 3 etapais. 1-ame etape išsiaiškinsime 6 taikliausius, 2-ame etape išsiaiškinsime 2 taikliausius, 3-iame etapas bus finalas.
3. Galutinė varžybų sistema bus paskelbta pasibaigus registracijai ir paaiškėjus dalyvių skaičiui.

VII. Varžybų taisyklės
1. Dalyvis turi ateiti su padėjėju, kuris padavinės kamuolį po metimų.
2. Skiriama 1 minutė metimams.
3. Jei keletas dalyvių surinks vienodą skaičių, vyks papildomas etapas, kuriame asmuo, iš 5 bandymų surinkęs daugiau taškų, pateks į sekantį etapą.
4. Kito etapo eiliškumas susidėlioja pagal surinktų taškų sumą. (kas turi mažiausiai taškų, pradeda pirmas.)

Daugiau informacijos: sportas.ktu.edu, „Facebook“ paskyroje „KTU Sporto ir sveikatingumo centras“, tel. +370 603 40367, el. p. arturas.sukovas@ktu.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti varžybų nuostatus.

6 lapkričio d. 17:00

KTU Chemijos sporto salėje, Radvilėnų pl. 19, Kaunas.

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku