KTU krepšinio turnyras „Rektoriaus taurė 2018“ 

Laisvalaikis

KTU krepšinio turnyro „Rektoriaus taurė 2018“ nuostatai

Varžybų organizatorius – KTU Sporto centras.

Varžybų vyr. teisėjas – Artūras Sukovas.

Varžybų vieta ir laikas. Turnyras vyks nuo 2018 m. spalio 14 d. sekmadieniais nuo 17:00 val.  ir trečiadieniais nuo 18:30 val.  KTU Chemijos rūmų sporto salėje (Radvilėnų pl. 19, Kaunas). Finalas gruodžio 12 d.

Registracija. Paraiska_Application 2018. Paraišką ir pavedimo kopiją pateikti iki 2018 m. spalio 11 d.  16:00 val. Užpildytą paraišką siųsti el. paštu arturas.sukovas@ktu.lt.

Burtų traukimas 2018 m. spalio 11 d. 17:00 val. KTU sporto centre, Studentų g. 48-157.

Starto mokestis komandai – 20 eurų. Mokestis sumokamas pavedimu į žemiau nurodytą sąskaitą.

Dalyviai:

 • Turnyre gali dalyvauti KTU studentai, darbuotojai ir KTU gimnazistai.
 • Žaidėjas gali žaisti tik už vieną komandą.
 • Žaidėjai privalo turėti studentų/darbuotojų/gimnazistų pažymėjimus.
 • Studentų komandą gali sudaryti tik to pačio fakulteto ir kurso studentai.
 • Dalyviai už savo sveikatą varžybų metu atsako patys.

Taisyklės:

 • Varžybos vykdomos vieno minuso sistema (pralaimėjusieji iškrenta iš tolimesnių varžybų).
 • Varžybos vykdomos pagal FIBA taisykles.
 • Finalas iš vienų rungtynių.
 • Rungtynėms teisėjauja licencijuoti Kauno miesto teisėjai.
 • Krepšinio varžybų (5×5) pravedimui skiriama 1 val.
 • Rungtynių trukmė 4 kėliniai po 10 min. (nestabdant laiko). Laikas stabdomas tik per 4–jo kėlinio 2 paskutines minutes.
 • Pertraukėlei skiriama 5 min., apšilimui prieš varžybas – 10 min.
 • Komanda per kėlinį ir pratęsimą gali pasinaudoti 1 min. pertraukėle (laikas nestabdomas).
 • Pasibaigus rungtynių laikui ir esant lygiam rezultatui rungtynės pratęsiamos 2 min.
 • Neatvykusiai ar pavėlavusiai komandai įskaitomas pralaimėjimas.

Apdovanojimai. Nugalėtojai apdovanojami medaliais, taurėmis, prizais. Komanda nugalėtoja bus apdovanota pereinamąja taure.

Daugiau informacijos: sportas.ktu.edu, „Facebook“ paskyroje „KTU Sporto centras“, tel. +370 603 40367, el. p. arturas.sukovas@ktu.lt.

 

Komandos starto mokestį sumokėti galima TIK bankiniu pavedimu:

VšĮ Kauno technologijos universitetas

K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

Įmonės kodas 111950581

PVM mokėtojo kodas LT119505811

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT387044060003104481 (SEB bankas, 70440), vidinė sąskaita SU0180002

Mokėjimo paskirtis: KTU krepšinio turnyras „Rektoriaus taurė 2018“. Komandos „Pavadinimas“ starto mokestis.

Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti varžybų nuostatus.

 

 

KTU Basketball Tournament „Rector’s Cup 2018“ Regulations

Organizer. KTU Sports Center.

Tournament Head Referee. Artūras Sukovas.

Time and place. The tournament will be held since 14 October 2018 on Sundays (from 5 p.m.) and Wednesdays (from 6.30 p.m.) at sport hall, Faculty of Chemical Technology (Radvilėnų rd. 19, Kaunas). The final in 12 December.

RegistrationParaiska_Application 2018 Application and copy of bank transfer must be sent until 4 p.m. on 11th of September 2018 by email: arturas.sukovas@ktu.lt.

The sortition in 11 October 2018, 5 p.m. at KTU sports center, Student st. 48-157.

Registration fee. 20 Eur for team. Fee must be paid by bank transfer to the account specified below.

Participants:

 • Competitors – KTU students, employees, students of KTU gymnasium.
 • The player can play only for one team.
 • Players must have students / staff / gymnasium cards.
 • The students team may consist only of the same faculty and the same course students.
 • Participants are responsible for their health during the competition.

Rules:

 • Competition will be playing one-minus system (losers drop out of further competition).
 • Competition will be playing according to FIBA rules.
 • The finale will be of one match.
 • The match will be judged by licensed judges of Kaunas city.
 • For one Basketball match (5×5) we will have 1 hour.
 • Match duration will be of 4 rounds of 10 minutes (without stopping time). Time can be stopped just over 4th round in last 2 minutes.
 • Break will be 5 min. Warm-up before the match – 10 minutes.
 • The team through the round and resume can take advantage of 1 minute break (time will not be stopped).
 • When tje match time will be over and the result will be equal, the match will be resumed by 2 min.
 • If the team does not arrive or is late, it legible defeat.

Rewards. The winners will be awarded medals, cups, prizes. The winning team will be awarded with a transition cup.

More information at: sports.ktu.edu, Facebook: KTU Sporto centras, by phone: +370 603 40367, email: arturas.sukovas@ktu.lt.

 

Team registration fee can be paid only by bank transfer:

VšĮ Kauno technologijos universitetas

K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

Registration code 111950581

VAT code LT119505811

Account: LT387044060003104481 (SEB bankas, 70440), Internal account SU0180002

Purpose of the payment (MUST be specified): KTU Basketball Tournament „Rector’s Cup 2018“. Team “Name” registration fee.

The organizers reserve the right without prior notice to change the tournament regulations.

14 spalio d., 2018 17:00 - 12 gruodžio d., 2018 21:00

KTU Chemijos rūmų sporto salėje (Radvilėnų pl. 19, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku